Εγγύηση & οδηγίες καθαρισμού

Η Giacobbe Salotti παρέχει εγγύηση:

Μέχρι 5 χρόνια από την αγορά του προϊόντος* ισχύει δωρεάν επιδιόρθωση ή αλλαγή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Η εγγύηση ισχύει για πωλήσεις προϊόντων τα οποία θα είναι εγκατεστημένα και θα χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 

Ρητά εξαιρούνται και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση ζημιές που:

α) Προκαλούνται κατά την μεταφορά από τον πελάτη ή τρίτους

β) Συνιστούν φυσιολογική φθορά

γ) Οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση, πχ κάψιμο από τσιγάρο, σκισίματα από ψαλίδι ή μαχαίρι, καθαρισμό με χημικά προϊόντα 

δ) Οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση ή μη ασφαλή τοποθέτηση

ε) Οφείλονται στην παραμέληση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος

στ) Οφείλονται στην ειδική περίπτωση χρήσης υφασμάτων ή άλλων υλικών, που προσκόμισε ο πελάτης.

 

Για τη λειτουργία της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς που παραλαμβάνετε κατά την παράδοση των προϊόντων.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει συμπληρωματικά προς τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή και τελεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ και την μεταφορά της στην Ελληνική νομοθεσία.

 

* Μετά τα 2 χρόνια από την αγορά (νόμιμη εγγύηση βάσει ΕΕ) και μέχρι τα 5 έτη της εγγύησης, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον πελάτη αλλάζουμε τα κατεστραμμένα τμήματα του προϊόντος και ο πελάτης πληρώνει τα μεταφορικά (Ιταλία - Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα). Παραλαμβάνουμε τον καναπέ, τον επισκευάζουμε και τον επιστρέφουμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Αν η ζημιά έχει προκληθεί από κακή χρήση, αναλαμβάνουμε την επισκευή του με ένα μικρό κόστος επισκευής που αποτελείται από:

- Το κόστος των πρώτων υλών
- Το κόστος μεταφοράς.

Δεν θα πληρώσετε το κόστος της επισκευής (ισχύει μόνο για τους δικούς μας καναπέδες).

 

Οδηγίες καθαρισμού

- Τα μέρη του καθίσματος καθαρίζονται με ουδέτερο σαπούνι και νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με οποιοδήποτε χημικό.
- Η έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να είναι περιορισμένη